Právní podpora

Insolvenční správce

Zastupování u soudu

JUDr. Dagmar Koláková

advokátka, insolvenční správkyně


V roce 1995 jsem absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a získala titul Mgr. Samostatnou právní praxi jsem založila v roce 1999. V roce 2001 jsem zakončila rigorózní studium vykonáním státní rigorózní zkoušky v oblasti práva v oboru Občanské právo hmotné a procesní na Právnické fakultě MU v Brně a získala akademický titul doktorka práv, ve zkratce JUDr.

Advokacie
V současnosti jsme personálně i rozsahem služeb jednou z největších advokátních kanceláří v Šumperku. Náš tým tvoří společně se mnou advokátní koncipienti, ekonomové, administrativní pracovnice.

Insolvenční správce
Od roku 2003 jsem začala vykonávat funkci správce konkursní podstaty a po složení insolvenční zkoušky jsem od roku 2009 též insolvenční správkyní. Řeším úpadek korporací, podnikatelů i občanů.