Odměna za služby

Odměna je sjednávána individuálně s klientem dohodou ve shodě s věcnou a časovou náročností věci a zejména ve shodě s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v platném znění. Klientům je nabízena při stanovení odměny za právní službu sazba hodinová či pevná, anebo podílová odměna. Při dlouhotrvající spolupráci s klientem je možnost odměnu stanovit zvýhodněnou sazbou ve formě měsíční paušální odměny.